6Es la primera forma del sistema Wing Chun. Serveix per a que els principiants tinguin una idea de les tècniques del Wing Chun Kung Fu.

Un estudiant que aprofundeixi la forma amb sinceritat i treball dur aviat assolira un important nivell dins del sistema.

Usualment, Siu nim tau es tradueix com “Petita Idea”, però si aprofundim en els ideogrames de siu (petit, eficaç, econòmic, compacte), nim (predisposició seriosa al estudi d’una matèria o subjecte), i tao (cap), tindrem que el nom secret del set significa: “Estudiant, posat a estudiar -en el teu cap- els moviments eficients, petits, econòmics i compactes”.

Bàsicament no es una forma de combat, sinó una forma d’entrenament que ensenya:

1. La teoria de la línia del centre vertical i horitzontal.

2. El desenvolupament de la posició de cames Yi chi kim you mah (posició del numero dos o de subjectar la cabra).

3. L’estructura del cos.

4. L’estructura de mans, avantbraços, colzes i espatlles.

5. La guàrdia Bi jong i les 8 portes Pat mun fat.

Siu nim tao també ensenya l’economia de moviments, moviments bàsics de defensa i atac, la col·locació correcta dels colzes pel desenvolupament de la força de pegada o força de molla, i la coordinació de les mans independentment del cos.

Mentre que Siu nim tao pot semblar una rucada per un profà, per un expert mestre de Wing Chun, es una de les eines més perfectes mai creades que existeixen, tant per la salud com per l’art de la defensa personal.